Stormskader

Har du været ude for at blive ramt hårdt af storm og/eller hård blæst?

Team Weiland tilbyder:

  • Midlertidig afdækning efter storm-/vand-/brandskader
  • Reperation af eksisterende tag
  • Udskiftning af tagsten/tagplader
  • Lægning af tagpap
  • Opsætning af tagrender/nedløbsrør
  • Reperation af udhæng på bygninger
  • Reperation af inddækning ved skortsten
  • M.m.

Kontakt os for at forhøre nærmere om hvordan vi bedst ordner dine tagproblemer.